Ballada

Sygnalizacji lat 50-tych


Wszyscy pracownicy, których praca związana jest z ruchem pociągów, a zwłaszcza drużyny parowozowe, powinni stale pamiętać, że skuteczne działanie skomplikowanych i kosztownych urządzeń zabezpieczających ruch pociągów na stacjach i szlakach oparte jest na założeniu bezwzględnego zatrzymania się pociągu przed sygnałem Stój. Przestrzeganie tego nakazu zapewnia bezpieczeństwo ruchu, w przeciwnym bowiem razie urządzenia zabezpieczające byłyby zbędne; powodowałoby to zupełną anarchię w ruchu pociągów. Dlatego przejechanie semafora wskazującego sygnał Stój., chociażby jedną osią parowozu, jest jednym z największych przestępstw w prowadzeniu ruchu.
E. Horniak- K Wądołowski Sygnały kolejowe

Artykuł nie pokazuje wszystkich sygnałów, zamiarem autora jest poszukiwanie sygnałów, które zanikły w czasoprzestrzeni lub zostały zmienione w stosunku do dzisiejszego E1.
Zaczynamy...